Edukacija 2023.

Edukacija 2023.

POŠTOVANI IZNAJMLJIVAČI
 
Pozivamo vas na „EDUKACIJU ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE“
 
MJESTO ODRŽAVANJA: OSNOVNA ŠKOLA GRADAC
VRIJEME ODRŽAVANJA: 30.03.2023. od 17:00h
 
Dnevni red:
1. Brandiranje i tematiziranje smještajnih jedinica
2. Tematizacija smještaja, rad sa platformama
3. Destinacijski management/ politika cijena
4. Osnovna prava i obveze iznajmljivača
5. Napredni domaćin, prava i obveze
 
Predavači: Barbara Marković i Ana Brničević.
 
Prijave se vrše na broj telefona: 021/679 751 ili na mail knjigovodstvo@gradac.hr
 
Edukacija je besplatna.