Podaca

...miłość, romantyka i dalmatyńska architektura starej wsi z basztą obronną...

 

Miejscowość Podaca tworzą trzy przysiółki: Kapeć, Viskovića vala i Ravanje. Pierwsze ślady osadnictwa w tej części Riwiery Gradac datuje się na późną epokę kamienia o czym świadczy znaleziony kamienny młot do młócenia żyta, który można zobaczyć w muzeum klasztornym w Zaostrogu.

Na terenie Podacy znajduje się wiele archeologicznych pozostałości z czasów rzymskich (rozbita urna ze srebrną monetą rzymskiego cesarza Severa 193 – 211, kawałek murów, przy których znaleziono średniowieczny, kamienny kapitel przypominający kapitele starochorwackich kościołów…)

W Podacy zachował się również starochorwacki kościół Św. Jana z grobami Kačićów.

Biuletyn Newsletter signup