Zaostrog

...najważniejsze historyczne miejsce na Riwierze Gradac z klasztorem Franciszkanów...

 

Zaostrog po raz pierwszy jest wspomniany w pisanych dokumentach w 1494 roku, jednak znaleziony na wzgórzu Viter (ponad Zaostrogiem) granitowy kamień młyński z późnej epoki kamienia świadczy o obecności starej cywilizacji. Liczne są też antyczne zabytki z okresu panowania rzymskiego (płaskorzeźba tancerza i grajka na flecie w tradycyjnym stroju, płaskorzeźba boga Mitry i dwa posągi nagrobne).

Po przybyciu na te tereny Chorwatów stara osada zostaje nazwana Ostrog, a bizantyjski cesarz Konstantyn w 950 roku wspomina Ostrog jako jeden z czterech ufortyfikowanych miast Paganii – Księstwa Nareczan (Mokrun, Berulija, Ostrog, Labinbetza). Średniowieczna twierdza Ostrog zbudowana była wysoko na górze Špašnika, dopiero później, u podnóża góry od strony północnej wybudowano nową osadę Zaostrog. W XV wieku władcami Zaostrogu byli chorwaccy szlachcice bracia Vlatkovići-Jurjevići, których umocniona siedziba znajdowała się na Viterze. Z tego okresu zachowały się ruiny twierdzy z kamiennym progiem oraz płaskorzeźbą ręki. W XVII wieku swój początek ma zasiedlanie wybrzeża, którego końcowym efektem było przesiedlenie się po 1962 roku wszystkich mieszkańców z górnej części Zaostrogu nad samo morze.

W starej osadzie Zaostrog były trzy kościoły: stary gotycki kościół Św. Barbary z cmentarzem, kościółek Św. Rocha z XVII wieku i nowszy kościół Św. Barbary z 1872 roku. Oprócz kościołów są też trzy kaplice: Św. Antoniego z 1893 roku, Matki Boskiej w Kučine z 1911 roku i Św. Ilije na wzgórzu Prosik z 1894 roku.

Najważniejszym zabytkiem jest franciszkański klasztor Najświętszej Marii Panny. Według podań pierwszy klasztor został założony w XIV wieku przez mnichów pustelników Św. Augustyna, którzy opuścili Zaostrog po upadku Bośni w 1463 roku. W 1468 roku do klasztoru wprowadzają się Franciszkanie z bośniackiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych, którzy klasztor zajmują do dnia dzisiejszego. W 1640 roku generalny wizytator z Rzymu ogłasza klasztor najpiękniejszym w całej ówczesnej prowincji. Kamienny napis nad wejściem głównym w języku chorwackim (tzw. Bosančicą) pochodzi z 1589 roku. W tym okresie klasztor był znanym sanktuarium wpisanym na listę światowych sanktuariów Maryjnych oraz odgrywał ważną rolę oświatową. W klasztorze była szkoła dla księży, szkoła podstawowa i gimnazjum, szkoła nauk filozoficznych i seminarium. W klasztorze znajduje się bogata biblioteka z 20000 ksiąg i archiwów oraz wystawa stała słynnego chorwackiego malarza Mladena Veže (1916-2010). Wśród znanych osobistości, które mieszkały w Zaostrogu wymienić należy zakonnika Andrije Kačića Miošića (który również w Zaostrogu zmarł) oraz zakonnika Ivana Despotę. Ogród botaniczny należący do klasztoru zdobi ponad 250 gatunków roślin…

Biuletyn Newsletter signup