Sufinanciranje udruga 2023.

 
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE (TZO) GRADAC
Stjepana Radića 1. 21330 GRADAC
OIB: 79760911494
RNO: 0086809
Dir. Jelena Mateljak    

 

Gradac, 24. ožujka 2023.
 
 
Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava udrugama; organizacijama civilnog društva i vjerskim zajednicama na svojoj sjednici održanoj dana 24. ožujka 2023. donijelo je odluku o visini isplate i to kako slijedi po redu prijave:
 
1. Prvi ročnik hrvatske vojske - 400,00 eura
2. Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac - 500,00 eura
3. Airsoft "Gladiator" - 200,00 eura
4. Vaterpolo klub Gradac - 1.400,00 eura
5. Ženski pjevački zbor Gradac - 1.300,00 eura
6. Udruga za trčanje i brzo hodanje SunRun - 2.000,00 eura
7. Boćarski klub Gradac - 400,00 eura
8. Ženska klapa Viole Drvenik - 1.400,00 eura
9. Uresno društvo Gradac - 1.300,00 eura
10. Udruga Štrada Podaca - 1.400,00 eura
11. Lešada j.d.o.o. - 400,00 eura
12. Hrvatska igo udruga - 800,00 eura
13. HPD Adrion - 500,00 eura
14. PŠRD Lignja - 1.000,00 eura
15. DDK Gradac - ne zadovoljava uvjetima javnog poziva - 0,00 eura
16. Krnjeval Brist - 1.500,00 eura
17. Franjevački samostan - 1.800,00 eura
 
Svim Korisnicima sredstava bit će poslan e-mail s podatcima o dolasku na potpisivanje ugovora u ured direktorice TZO-a Gradac.
 
*Sa sobom obvezno donesite pečat udruge/organizacije.