Predstavnici u Vijeću i Nadzornom odboru TZ općine Gradac

VIJEĆE

Ime i prezime
Vlado Pejković
Lenko Barbir
Srećko Peko
Stjepan Milišić
Dragan Jerkić
Joško Veža
Damir Matutinović
Josip Kosović

 

NADZORNI ODBOR

Ime i prezime
Ivica Pećar (predsjednik)
Smiljana Ujdur
Joško Lelas