Predstavnici u Skupštini TZ općine Gradac

 

Ime i prezime
Poduzeće/obrt/privatni iznajmljivač
Joško Grljušić Privatni iznajmljivač
Lenka Krilić Privatni iznajmljivač
Marijan Kozina Privatni iznajmljivač
Mila Despot Privatni iznajmljivač
Dragana Lončar Privatni iznajmljivač
Mladen Veža Privatni iznajmljivač
Vesna Surić Privatni iznajmljivač
Osvit Radić Privatni iznajmljivač
Slavko Ledić Trgovina "Konzum"
Josip Kosović Restoran "Bracera"
Lenko Barbir Hotel "Lukas"
Jelica Matutinović Kamp "Viter Matutinović"
Stjepan Milišić Hotel "Marco Polo"
Davor Matić Odmaralište "Bossina"
Marina Gradac Hotel "Labineca"
Ivana Žaja Dabić Hotel "Labineca"
Goran Dropulić Hotel "Jadran Laguna"
Antea Oršulić Hotel "Jadran Laguna"