NATJEČAJ ZA INFO UREDE

Na temelju Čl. 21. St. 2. Zakona o Turističkim zajednicama (NN 52/19 i 42/20); Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice, Čl. 6. NN 13/22. te Pravilnika o radu Turističke zajednice općine Gradac, objavljen je

 

N A T J E Č A J

 

Za sljedeće poslove:

Sezonski djelatnici za rad u turističkim uredima:

1. Gradac – 2 izvršitelja (01.06.2022. – 30.09.2022.)

2. Brist – 1 izvršitelj (10.06.2022. – 10.09.2022.)

3. Podaca – 1 izvršitelj (10.06.2022. – 10.09.2022.)

 

Potrebni uvjeti:

1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),

2. najmanje jedna godina radnog iskustva,

3. znanje jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

 

Sadržaj prijave:

- Životopis kandidata

- Dokaz o traženoj stručnoj spremi

- Izvod iz evidencije HZMO-a

- Znanje jednog stranog jezika i znanje rada na računalu dokazuju se dokumentima iz kojih je razvidno poznavanje navedenih vještina, ili vlastoručno potpisanom izjavom

 

Sve prijave i gore navedenu potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta, poslati zaključno do 18. svibnja 2022. godine poštom na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC

Stjepana Radića 1.

21330 Gradac

-Za natječaj-

Osobno u Ured knjigovodstva Ili e-mailom na adresu: info@gradac.hr ili knjigovodstvo@gradac.hr

 

Gradac, 09.05.2022.

 

Direktorica TZO Gradac

Jelena Mateljak