Financijski plan rada za 2018.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC

STJEPANA RADIĆA 1.

21330 GRADAC

OIB: 79760911494

Direktor: Davor Andrijašević

Prema Zakonu o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Čl. 61 NN 152/08) donesen je

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE GRADAC       

(Prihvaćen na 22. sjednici Turističkog Vijeća i 08. sjednici Skupštine)

 

Posebni (dodatni) prilozi:

- Izvješće o radu ureda TZO-a Gradac za period listopad 2016. – listopad 2017. godine

- Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad radom TZO-a Gradac (Sjednica održana dana 24. listopada 2017.)

- Financijski plan za 2018. godinu prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izrade i izvještavanja financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15)