Glazbena promenada s ružama u Zaostrogu

Glazbena promenada s ružama u Zaostrogu

Ova glazbena promenada održat će se kroz cijelo mjesto u večernjim satima.