Filmske večeri

Filmske večeri

 Filmske večeri održat će se:

- Zaostrog, 13.07.2021.

- Podaca, 19.07.2021.

- Brist, 20.07.2021.

- Gradac, 30.07.2021.

 

 

- Zaostrog, 18.08.2021.

- Podaca, 23.08.2021.

- Brist, 24.08.2021.

- Gradac, 30.08.2021.