Podaca

Vesnice Podaca se skládá ze tří částí: Kapeć, Viskovića vala a Ravanje. O prvním osídlení na území Gradacké riviéry svědčí nález kamenné palice na mlácení obilí z mladší doby kamenné, která je nyní vystavena ve františkánském klášteře v Zaostrogu.

Na území Podace bylo objeveno množství archeologických nálezů z období římské říše (rozbitá amfora se stříbrnou mincí římského císaře Septimia Severa z období 193 – 211, fragment  hradby, u něhož byl nalezen kamenný středověký kapitel podobný kapitelům v starochorvatských kostelech...).

V Podace se zachoval rovněž starochorvatský kostel sv. Ivana s hrobkami členů rodu Kačićů.

Newsletter Newsletter signup