Gradac

Přímořské letovisko Gradac je turistickým střediskem Gradacké riviéry. Tato oblast byla osídlena již v době prehistorické, o čemž svědčí kamenné kupy z doby bronzové a starší doby železné. V antické době se na území Gradace nacházela římská základna Civitas Biston. Tehdejší přímořské středisko kolonie Narona bylo významnou římskou základnou v této oblasti Jadranu. Ve zdejší lokalitě Gradina byly nalezeny římské mince a zlomky základového věnce monumenální stavby z 2. – 3. století.
 
Ve středověku existovalo v oblasti Gradace staré město Lapčan (Labinac), o kterém se zmiňuje i byzantský císař Konstantin (Labineca). Dnešní název Gradac se poprvé objevuje v roce 1649, byl dán podle pevnosti, která se nacházela na vyvýšenině nad dnešním kostelem sv. Michala, postaveného v období Kandické války (1645 - 1669) na obranu proti Turkům. Zachovala se kresba znázorňující  námořní a pozemní bitvu mezi Benátkami a osmanskou říší u Gradace v roce 1666. Na této kresbě vidíme věž v plamenech…
 
V opuštěné vísce Čista nad Gradacem nacházíme pozůstatky opuštěných domů s původními rysy zdejšího stavitelského umění. Jednou z nejstarších zachovalých staveb v oblasti Gradace je kaple sv. Pasquala (Paškvala) na vrchu Plana. Starý farní kostel sv. Antonína s přilehlým hřbitovem stojí vedle novějšího kostela sv. Michala, vybudovaného v roce 1852. Cestovní ruch v Gradaci je tradičně významnou součástí hospodářství města. Součástí bohaté turistické nabídky jsou kvalitně vybavené hotely, restaurace a velký počet nočních zábavních a kulturních akcí.

 

 

Newsletter Newsletter signup