Brist

Eexistenci dávných civilizací na území Bristu dosvědčují hroby z doby bronzové a železné. Jméno města je odvozeno od názvu stromu „brijest", jilm, a poprvé bylo zaznamenáno v roce 1571. Mnohem starší období však v Bristu pamatuje starobylý náhrobní kámen – stećak – ve staré osadě nad dnešní vesnicí, s pěknou  výzdobou - domorodci ho nazývají tureckým hrobem.

Ve staré osadě stojí barokní kostel sv. Markéty (sv. Margarita) z 15. století. Z původní stavby se zachovala apsida s gotickou klenbou, součást pozdějšího zchátralého barokního kostela. V apsidě jsou náhrobní kameny členů starého šlechtického rodu Kačićů. Kolem kostela  se nacházejí zbytky staré osady a kamenných domů. V jednom z nich se podle legendy narodil Andrija Kačič Miošič. Brist je dnes klidné letovisko, jako stvořené pro rodiny s dětmi.

Ale to je jen začátek vyprávění o Bristu, který vás zve k osobní návštěvě...

Newsletter Newsletter signup