Zajímavosti

Pověst rodu Kačićů

První Kačićové postavili po svém příchodu na území dnešní Gradacké riviéry opevnění (kaštel). Byli známí jako piráti: protože uměli stavět lodě, brzy sestavili malou flotu rychlých plavidel, na kterých přepadali lodě v širém okolí. Kačićové zanechali krvavé stopy na území, odkud pocházeli, a znepřátelili si rod Zagarů, který toužil po pomstě. Zagarové využili nepřítomnosti Kačićů, kteří byli na pirátské výpravě, a zaútočili na město, vyloupili ho a zapálili. Se zajatými ženami, dětmi a starci odpluli směrem k Bašké Vodě a tam se z radosti nad svým lupem na pláži opíjeli. Kačićové nelenili, zaútočili na Zagary z pevniny i od moře, zabrali jim lodě a osvobodili zajaté členy svých rodin.
 

Boje proti Turkům

V roce 1500, po vydrancování Hercegoviny, přitáhly loupežné turecké hordy až k moři. Useknutými hlavami, nabodnutými na kůly, rozsévali Turci mezi lidmi strach a hrůzu. Ženy, děti a starci prchali z Gradacké riviéry přes moře na okolní ostrovy a stateční muži, předkové dnešních obyvatel Riviéry, přepadali turecké nájezdníky v horských roklinách. Vyráželi na ně rychlostí blesku a potom se ukrývali v jeskyních, kde měli zásoby vody a jídla. V té době byla postavena tvrz Lavčanj s velkou věží, která bránila Turkům v přístupu k moři. Velký bosenský vezír shromáždil vojsko čítající 40 000 mužů a vyrazil na území dnešní Gradacké riviéry. Primorci a Benátčané však nad nimi spojenými silami zvítězili...
 

Krajinné fenomény Gradacké Riviéry

Jedinečný kolorit horských hřebenů přechází do tyrkysových tónů borových hájů na pobřeží a do stříbřitých odlesků průzračného moře. Ponořte se do tajuplného podmořského světa Gradacké riviéry a potom se vydejte po upravených pěších stezkách k vyhlídkám na horských hřebenech, které v sobě ukrývají stovky jeskyň a krasových jam. Nebudete litovat - to je Gradacká riviéra.

Hřebeny Biokova, které se táhnou nad Gradackou riviérou, jsou světový fenomén co do počtu, velikosti a hloubky jeskyň, propastí a dalších krasových formací. Na šestnácti kilometrech Gradacké riviéry se nachází dokonce třicet šest přírodních oblázkových pláží, jejich celková délka je deset kilometrů a z toho sedm kilometrů připadá na pláže přímo v turistických střediscích. Od každého kempu, hotelu či apartmánu je pláž vzdálena pouze několik minut chůze… Zhruba sto tisíc čtverečních metrů pláží na Gradacké riviéře zajišťuje i během hlavní turistické sezóny dostatečný prostor pro intimní prožitek - Gradacká riviéra je místem, kde se stal tradicí naturismus.

Mikroklimatické podmínky

Gradacká riviéra má po celý rok příjemné počasí – počtem hodin slunečního svitu v roce je spolu s Hvarem na prvním místě na celém Jadranu. Příjemná teplota moře umožňuje koupání během 190 dní v roce.

Mimořádně léčivé účinky mořské vody Gradacké Riviery v období od dubna do června

Velký počet článků, jejichž autory jsou gynekologové ze Sarajeva, pojednává o léčivých účincích mořské vody v tomto akvatoriu, způsobené míšením mořské vody s horskými potoky a ponornými řekami. Tito lékaři zde organizovali pravidelné pobyty pacientek právě v období mimo sezónu, kdy bývá složení mořské vody nejpříznivější pro léčení různých gynekologických onemocnění. Mnohé pacientky, které měly potíže s početím, po pravidelných koupelích za několik měsíců otěhotněly a porodily zdravé dítě. Tato dítka Gradacké riviéry jsou tu i dnes vděčnými a pravidelnými návštěvníky... Léčivé účinky moře v oblasti Gradacké riviéry se projevují také při léčení různých revmatických potíží.

Po stopách křestanství na uzemí Gradacké Riviéry

Riviéra Gradac je vzhledem k historickým souvislostem spojnicí celého okolního území okolí. Současné trasy vedou ke katolickým poutním místům Vepric a Međugorje, stopy historické sahají daleko do minulosti. V Zaostrogu je nejstarší zachovaný klášter na území celé Splitsko-dalmatské župy. K cenným exponátům v klášterním muzeu se řadí knihovna s fondem více než 20 000 starých svazků a jedinečná botanická zahrada. Ve staré osadě nad dnešním Zaostrogem stojí tři kostely – starý gotický kostel sv. Barbory (Barbara), kostelík sv. Rocha (Roko) ze 17. století a nejnovější kostel sv. Barbory z roku 1872.

Svědkové antiky

Území Gradacké riviéry bylo osídleno již v římské době; svědčí o tom četné památky z toho období, např. reliéf boha Mitry a náhrobní kámen Aurelia Veturia, které se nacházejí v klášterní sbírce v Zaostrogu.

Cyklistické trasy nás přivedou k horským vyhlídkám

V horském masívu nad Gradackou riviérou bylo upraveno dvacet kilometrů cyklotras, které vedou k atraktivním místům s překrásnými výhledy….

Ubytovací kapacity

Gradacká riviéra nabízí ubytovací kapacity pro všechny kategorie hostů: jsou tu malebné kempy, hotely tradičního typu s různým vybavením, příjemné a klidné malé rodinné hotýlky s výbornou kuchyní, tzv. apart hotely na odlehlých místech, apartmány…
 

Sídelní město starodávné Paganije

Byzantský císař Konstantin Porfyrogenetos se zmiňuje o tvrzi Ostrog (od které Zaostrog odvozuje svůj název – (za)-Ostrog) pod horou Viter jako o hlavním městě tehdejší chorvatské državy Paganije. Paganiji založili Neretvané: na vrcholu své moci v 9. a 10. století se rozkládala od řeky Cetiny na západě k řece Neretvě na východě. Severní hranice Paganije vedla přes horské výběžky Ljubuče, Vrany a Čvrsnice. Paganija zahrnovala také poloostrov Pelješac, ostrovy Brač, Hvar, Korčulu a Mljet. Za pěkného a slunečného dne se prý dalo z vrcholu Viteru nad Ostrogem vidět celou Paganiji. Dnes k těmto vyhlídkám stoupají turisté s fotoaparáty a kamerami.

Dědictví Rakousko-Uherské monarhie v Zaostrogu

Za Rakouska-Uherska bylo postaveno kamenné přístaviště a provedena regulace místního potoka. Přístaviště v Zaostrogu bylo po Makarské jediným místem na celé Riviéře, kde mohly přistávat obchodní lodě. Pevná konstrukce přístaviště vydržela i silné zemětřesení v roce 1962. A regulovaný potok má koryto zpevněné kamennými bloky, po kterých odtéká voda do moře. Přístaviště a regulované koryto potoka jsou chráněnými kulturně historickými památkami.

Jediné místo na světě, kde během jednoho rána vychází Slunce dvakrát

Zaostrog je jediné místo na světě, kde slunce v určitém ročním období vychází dvakrát během jednoho rána. Nejdříve se ukáže pod horou Viter, potom je dvacet minut schováno za skalami a pak vychází znovu. Tento jedinečný úkaz si nezapomeňte vyfotit…

P
ověst o léčivé zátoce královn Teuty v Zaostrogu

Mezi místním obyvatelstvem se předávají z generace na generaci četné pověsti o léčivých účincích moře na Gradacké riviéře. Mezi takové legendy patří pověst o zátoce v Zaostrogu, kam se prý často přicházela koupat královna Teuta v době, kdy pobývala na území dnešního Sučuraje. Podle legendy prý koupele v této zátoce dobře činily jejímu obecně známému libidu a zůstávala zdravá a svěží i přesto, že vedla ničím neomezovaný sexuální život…

Newsletter Newsletter signup