Zaostrog

...najważniejsze historyczne miejsce na Riwierze Gradac z klasztorem Franciszkanów...   Zaostrog po raz pierwszy jest wspomniany w pisanych dokumentach w 1494 roku, jednak znaleziony na wzgórzu Viter (ponad Zaostrogiem) granitowy kamień młyński z późnej epoki ... więcej

Kwiecień 23 2017

VII. Obóz artystyczny

 Podaca

Biuletyn