Gradac

...administrativni  i turistički centar rivijere s najljepšim i najdužim plažama...   Mjesto Gradac je turistički centar Rivijere Gradac. Staro naselje je tu postojalo još u pretpovijesno doba, o čemu svjedoče kamene gromade iz brončanog i starijeg željeznog doba. U ... više

 • Mjesto Gradac i plaža fotografirana iz zraka
 • Gradac snimljen s mora i iz zraka
 • Gradac i župna crkva kroz grane brnistre
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru
 • Pogled iz zraka na Gradac, planine i rivijeru

Natječaj za radno mjesto voditelja Turističkog društva Zaostrog

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08) i Pravilnika ministra turizma od 21.07.2017. o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE GRADAC, Turističko Vijeće raspisuje:

 

 

NATJEČAJ ZA VODITELJA TURISTIČKOG DRUŠTVA ZAOSTROG

 

Potrebni uvjeti:

1. Da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)

2. Da ima najmanje godinu dana radnog iskustava u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;

3. Da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. Da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. Da poznaje rad na osobnom računalu;

6. Da razradi Prijedlog programa rada TD-a za jednogodišnje razdoblje

7. Da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

 

Zamolbe sa potrebnom dokumetacijom poslati do 17. veljače 2018. godine na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC (za natječaj) Stjepana Radića 1. 21330 GRADAC ili e-mailom na info@gradac.hr

 

Nepotpune i nepravodobno poslane zamolbe neće se razmatrati.

Newsletter